Είσοδος χρήστη

Σύνδεση

Σύνδεση χρήστη

e-mail *
Κωδικός *
 
Να με θυμάσαι

 

         

Η DermaSilk® είναι η καινοτόμος σειρά θεραπευτικής ένδυσης την οποία συνέλαβε η εταιρεία Alpretec για τα άτομα εκείνα που πάσχουν από δερματικά νοσήματα ή διάφορα άλλα προβλήματα του δέρματος. Η αποτελεσματικότητά της προέρχεται από το μοναδικό και πρωτότυπο συνδυασμό των ευεργετικών ιδιοτήτων της καθαρής ινοΐνης μεταξιού, ενισχυμένη με μια διαδικασία πλεξίματος με μια μόνιμη αντιμικροβιακή δράση.

Η αποτελεσματικότητά της στους διαφορετικούς τύπους νοσημάτων του δέρματος έχει πιστοποιηθεί από πολυάριθμες κλινικές μελέτες και εργαστηριακές δοκιμές.

- Alternative therapy of recurrent vulvar diseases: (Εναλλακτική θεραπεία των υποτροπιαζουσών αιδοιικών νοσημάτων)-P. Betto, A. Barba (Verona), A. Belloni Fortina (Padua), M. Bertazzoni (Vicenza), A. Cantù (Milan), M. De Carli (Treviso), A. Di Ladro (Bergamo), L. Germi (Vicenza), C. Rigoni (Milan), D. Schena (Verona), R. Strumia (Ferrara) – edited by Donne Dermatologhe Italia; Poster presented at the 81st SIDeMaST National Congress; Turin 31 May-3 June 2006.

- DermaSilk®: a useful therapeutic aid against Lichen Sclerosus in Women (DermaSilk®: μια χρήσιμη θεραπευτική βοήθεια ενάντια στο Σκληρό Λειχήνα (Lichen Sclerosus) στις Γυναίκες) (D’Antuono et al., Department of Internal Medicine, Geriatry and Nephrology -Section of Dermatology - University of Bologna; poster presented at the 84th SIDeMaST National Congress; Florence 10-13 June 2009).

- Tests - Δοκιμές: - Chemical Test: Certifies that the polymerised antimicrobial on DermaSilk silk knitwear does not leech into the environment, even after washing, and does not transfer any substance onto the skin. Χημική δοκιμή: Πιστοποιεί ότι ο πολυμερισμένος αντιμικροβιακός ρουχισμός μεταξιού της DermaSilk δεν πηγαίνει στο περιβάλλον, ακόμα και μετά από την πλύση, και δεν μεταφέρει καμία ουσία επάνω στο δέρμα) (Test carried out by Prof. P. Mandrioli of the CNR – Istituto ISAC – Bologna);

- Microbiological Test: Certifies that the polymerised antimicrobial on DermaSilk silk knitwear does not alter the natural bacterial flora of the skin. (Μικροβιολογική δοκιμή: Πιστοποιεί ότι ο πολυμερισμένος αντιμικροβιακός ρουχισμός μεταξιού της DermaSilk δεν αλλάζει τη φυσική βακτηριακή χλωρίδα του δέρματος) (Test carried out by Prof. P. Mandrioli of the CNR – Istituto ISAC – Bologna).

- Microbiological Test: Certifies that the polymerised antimicrobial on DermaSilk silk knitwear performs a biocide action against the fungus Malassezia Furfur. (Μικροβιολογική δοκιμή: Πιστοποιεί ότι ο πολυμερισμένος αντιμικροβιακός ρουχισμός μεταξιού της DermaSilk εκτελεί μια βιοκτόνο δράση ενάντια στο μύκητα Malassezia) (Test carried out by Prof. P. Mandrioli of the CNR – Istituto ISAC – Bologna).

Microbiological Test: Certifies that the polymerised antimicrobial on DermaSilk silk knitwear prevents the growth of the bacterium Staphylococcus aureus without releasing substances into the environment (Μικροβιολογική δοκιμή: Πιστοποιεί ότι ο πολυμερισμένος αντιμικροβιακός ρουχισμός μεταξιού της DermaSilk αποτρέπει την ανάπτυξη του βακτηριδίου - χρυσίζων Σταφυλοκόκκου χωρίς να απελευθερώνει ουσίες στο περιβάλλον) (Test carried out at the Experimental Station of the Milan Polytechnic).

- Test in vitro: Demonstrates that DermaSilk does not act by release and therefore does not alter the natural microbial equilibrium of the organism (Δοκιμή in vitro. Αποδεικνύει ότι η DermaSilk δεν ενεργεί από την απελευθέρωση και επομένως δεν αλλάζει τη φυσική μικροβιακή ισορροπία του οργανισμού) (Vittorio Sambri et al., Department of Haematology, Oncology and Microbiology - Bologna University

- Αντιμετώπιση της Ψώρας Η ψώρα είναι μία κοινή μεταδοτική παρασιτική δερματοπάθεια. Γενικά η μετάδοση της νόσου γίνεται μέσω του Sarcoptes scabiei var hominis ακάρεος με την άμεση επαφή δέρματος με δέρμα, αλλά στην περίπτωση της εφελκιδοποιημένης ψώρας η μετάδοση μπορεί να γίνει μέσω μικροβιοφόρων ουσιών, όπως είναι ο μολυσμένος ιματισμός ή τα κλινοσκεπάσματα.

- G. Ricci et al. “Clinical effectiveness of a silk fabric in the treatment of atopic dermatitis” British Journal of Dermatology, 2004; 150: 127-131.

- G. Senti et al., “Antimicrobial Silk Clothing in the Treatment of Atopic Dermatitis Proves Comparable to Topical Corticosteroid Treatment” Dermatology, 2006; 213: 228-233. 

- DY Koller et al.“Action of a silk fabric ... in children with atopic dermatitis: a 3-months trial” Pediatric Allergy Immunology, 2007; 18: 335-338.

- G. Stinco et al. “A Randomized Double-Blind study to investigate the clinical efficacy of adding a non-migrating antimicrobial to a Special Silk Fabric in the Treatment of Atopic Dermatitis” – Dermatology 2008 217:191-195.

- Fontanini et al. “DermaSilk in long term treatment of atopic dermatitis: a double blind randomized controlled trial” Giornale Italiano di Dermatologia e Venereologia, vol.148, No 3, 2013.